- tochverzekerd

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Toelichting

U heeft een mededelingsplicht.
Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn.
Anders krijgt u bij een schade misschien geen schadevergoeding.
U moet bij deze aanvraag voor offerte juiste en volledige informatie geven.
Doe het volgende en voorkom zo problemen:

- Beantwoord alle vragen in dit aanvraagformulier juist en volledig.
- Worden anderen of eigendommen van anderen ook verzekerd?
  Geef dan alle informatie van deze personen juist en volledig
  door. Het is dus verstandig om deze vragen ook aan hen te stellen!
- Hebben wij volgens u bepaalde informatie al?
  Beantwoord ook dan alle vragen in dit aanvraagformulier juist en volledig.
- Heeft u dit aanvraagformulier voor offerte verstuurd en komt u erachter dat u vergeten bent
  bepaalde informatie aan ons door te geven geef deze informatie dan alsnog aan ons door.
  Dit hoeft niet wanneer de verzekering is ingegaan of wij de verzekering hebben geweigerd.

Blijkt dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven?
Dan kan uw aanvraag geweigerd worden of een eventuele schade niet of wordt een schade niet of niet volledig betaald.
Is de verzekering ingegaan en zouden wij uw aanvraag niet hebben geaccepteerd als wij alle informatie van u hebben gehad?
Dan mogen wij de verzekering opzeggen.
Hetzelfde geldt als u ons met opzet heeft willen misleiden.

Wilt u liever een aanvraagformulier downloaden, klik hier
 verzwijging
 fraude
 diefstal
 verduistering
 bedrog/oplichting
 vermogensmisdrijf
 geweldpleging
 brandstichting
 kweken van hennep
 Overige


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu